Smart e-News Date: 25-09-2022

सोलापूर महानगरपालिका अंतर्गत 18 वर्षावरील महिला माता गरोदर स्त्रिया यांच्या सर्वांगीण तपासणीसाठी दिनांक 26/05/2022 पासून नवरात्री उत्सवात 18 वर्षावरील महिलांच्या आरोग्य तपासणी बाबत .

Smart e-News Date: 25-09-2022

सोलापूर महानगरपालिका अंतर्गत 18 वर्षावरील महिला माता गरोदर स्त्रिया यांच्या सर्वांगीण तपासणीसाठी दिनांक 26/05/2022 पासून नवरात्री उत्सवात 18 वर्षावरील महिलांच्या आरोग्य तपासणी बाबत .

Smart e-News Date: 25-09-2022

महानगरपालिकेच्या वतीने पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या जयंतीनिमित्त व अंत्योदय दिवसानिमित्त अभिवादन करण्यात आले.

Smart e-News Date: 25-09-2022

महानगरपालिकेच्या वतीने पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या जयंतीनिमित्त व अंत्योदय दिवसानिमित्त अभिवादन करण्यात आले.

Smart e-News Date: 23-09-2022

सोलापूर शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या बाळवेसतील महापालिकेच्या पूर्वीच्या राजूभाई मॅटर्निटी होम या ठिकाणी महापालिके अंतर्गत असलेल्या बीओटी प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले

Smart e-News Date: 25-09-2022

सोलापूर शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या बाळवेसतील महापालिकेच्या पूर्वीच्या राजूभाई मॅटर्निटी होम या ठिकाणी महापालिके अंतर्गत असलेल्या बीओटी प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले
Sr. NumberTitleFile Link
1 Please Click Here to Download SMC Services Mobile App
2 Please Click Here to Download Solapur Tourism Mobile App
3 Solapur Municipal Corporation - General Election 2022 - Final Voter List
4 Solapur Municipal Corporation - General Election 2022
5 Administrator Resolutions
6 Solapur Municipal Corporation - General Election 2022 - Draft Voter List
7 Solapur Municipal Corporation General Election 2022 - Public notice of Reservation Draw
8 Final Ward Formation for General Election 2022 of Solapur Municipal Corporation
9 Covid Control Room Contact Nos. - 1) 0217-2740341 2) 0217-2735293 3) 0217-2735209 4) 18002331914 5) 18002331916
10 For registering complaints regarding drainage and septic tank cleaning - Toll free number 14420
11 Urban Service Delivery Dashboard of Wardwise Work Management System
12 Work Record Management System
13 Property Tax Staff Contact No.s
14 Application for technical training ( only for Girls and Women ) living under Solapur Municipal Corporation boundary
15 Online Registration Application For Disability Empowerment Scheme
Sr. Numberफाईलचे नावलिंक
1 अनुसचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी रमाई घरकुल योजनेअंतर्गत सोलापूर महानगरपालिका क्षेत्रातील लाभार्थ्याची त्रुटी यादी (जुने सर्व्हेक्षणातील बी.पी.एल यादी ) Open
2 अनुसचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी रमाई घरकुल योजनेअंतर्गत सोलापूर महानगरपालिका क्षेत्रातील लाभार्थ्याची त्रुटी यादी (जुने सर्व्हेक्षणातील A.P.L ) Open
3 अनुसचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी रमाई घरकुल योजनेअंतर्गत सोलापूर महानगरपालिका क्षेत्रातील लाभार्थ्याची त्रुटी यादी ( नविन बी.पी.एल यादी ) Open
4 अनुसचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी रमाई घरकुल योजनेअंतर्गत सोलापूर महानगरपालिका क्षेत्रातील लाभार्थ्याची त्रुटी यादी ( नविन A.P.L ) Open
5 सोलापूर स्मार्ट सिटी ओपन डाटा पोर्टल (Solapur Smart City Open Data Portal) Open