Recruitment Notices
 
Sr.NoDocument NameLink
1समुदाय संघटक कंत्राटी पध्दतीने एकवट मानधनावर नियुक्ती करणेबाबत Open Link
2सोलापूर महानगरपालिकेच्या राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियाना अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी , स्टाफनर्स पदांसाठी WALK - IN - INTERVIEW Open Link
3सोलापूर महानगरपालिका वृक्ष प्राधिकरण समिती सदस्य नेमणेबाबत Open Link