Photo Gallery
 
सोलापूर महापालिका
 
सोलापूर महानगरपालिका निवडणूक 2017 आरक्षण सोडत फोटोग्राफ
 
सोलापूर महानगरपालिका सोलापूर,
 
सोलापूर महानगरपालिकेचे रिपन हॉल पासपोर्ट कार्यालयासाठी देणेत आले
 
सोलापूर महापालिका
 
संगणक विभाग सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर
 
चिल्ड्रेन पार्क येथे ऑक्सीजनचा पुरवठा करणा-या तुळशीच्या रोपांचे वृक्षारोपण
 
सोलापूर महानगरपालिका स्वच्छता अभियान
 
सोलापूर महापालिका
 
सोलापूर महानगरपालिका सोलापूर,
 
चिल्ड्रेन पार्कच्या नामफलाकचे उदघाटन महाराष्ट्र राज्य नगरविकास मंत्रालयाचे सचिव सौ.मनिषा म्हैसकर यांच्या हस्ते करण्यात आले.
 
सोलापूर महानगरपालिका स्वच्छता अभियान
 
सोलापूर महापालिका
 
सोलापूर महानगरपालिका सोलापूर,
 
सोलापूर स्मार्ट सिटी सांकेत स्थळ ( solapursmartcity.com ) उदघाटन
 
सोलापूर महानगरपालिका स्वच्छता अभियान
 
सोलापूर महापालिका
 
सोलापूर महानगरपालिका सोलापूर,
 
सोलापूर स्मार्ट सिटी सांकेत स्थळ ( solapursmartcity.com ) उदघाटन
 
सोलापूर महानगरपालिका स्वच्छता अभियान
 
सोलापूर महानगरपालिका सोलापूर नागरी सुविधा केंद्र
 
सोलापूर महानगरपालिका सोलापूर,
 
स्मार्ट सिटी स्पर्धेमधे ९ व्या क्रमांकावर निवड झाल्यानंतरचा जल्लोश
 
सोलापूर महानगरपालिका स्वच्छता अभियान
 
सोलापूर महानगरपालिका सोलापूर नागरी सुविधा केंद्र
 
सोलापूर महानगरपालिका सोलापूर,
 
स्मार्ट सिटी स्पर्धेमधे ९ व्या क्रमांकावर निवड झाल्यानंतरचा जल्लोश
 
सोलापूर महानगरपालिका स्वच्छता अभियान
 
चीनच्‍या शिष्‍टमंडळाने सोलापूर महानगरपालिकेस दिलेली भेट
 
सोलापूर महानगरपालिका सोलापूर,
 
स्मार्ट सिटी स्पर्धेमधे ९ व्या क्रमांकावर निवड झाल्यानंतरचा जल्लोश
 
सोलापूर महानगरपालिकेच्या वतीने महात्मा गांधी जयंती दिन
 
चीनच्‍या शिष्‍टमंडळाने सोलापूर महानगरपालिकेस दिलेली भेट
 
सोलापूर महानगरपालिका सोलापूर,
 
स्मार्ट सिटी स्पर्धेमधे ९ व्या क्रमांकावर निवड झाल्यानंतरचा जल्लोश
 
सोलापूर महानगरपालिकेच्या वतीने महात्मा गांधी जयंती दिन
 
चीनच्‍या शिष्‍टमंडळाने सोलापूर महानगरपालिकेस दिलेली भेट
 
सोलापूर महानगरपालिका कामगार वसमाज कल्‍यास समिती मार्फत घेण्‍यात आलेला अपंग मेळावा
 
स्मार्ट सिटी स्पर्धेमधे ९ व्या क्रमांकावर निवड झाल्यानंतरचा जल्लोश
 
सोलापूर महानगरपालिकेच्या वतीने महात्मा गांधी जयंती दिन
 
चीनच्‍या शिष्‍टमंडळाने सोलापूर महानगरपालिकेस दिलेली भेट
 
सोलापूर महानगरपालिका कामगार वसमाज कल्‍यास समिती मार्फत घेण्‍यात आलेला अपंग मेळावा
 
स्मार्ट सिटी स्पर्धेमधे ९ व्या क्रमांकावर निवड झाल्यानंतरचा जल्लोश
 
सोलापूर महानगरपालिकेच्या वतीने महात्मा गांधी जयंती दिन
 
चीनच्‍या शिष्‍टमंडळाने सोलापूर महानगरपालिकेस दिलेली भेट
 
सोलापूर महानगरपालिका कामगार वसमाज कल्‍यास समिती मार्फत घेण्‍यात आलेला अपंग मेळावा
 
स्मार्ट सिटी स्पर्धेमधे ९ व्या क्रमांकावर निवड झाल्यानंतरचा जल्लोश
 
सोलापूर महानगरपालिकेच्या वतीने महात्मा गांधी जयंती दिन
 
चीनच्‍या शिष्‍टमंडळाने सोलापूर महानगरपालिकेस दिलेली भेट
 
सोलापूर महानगरपालिका कामगार वसमाज कल्‍यास समिती मार्फत घेण्‍यात आलेला अपंग मेळावा
 
स्मार्ट सिटी स्पर्धेमधे ९ व्या क्रमांकावर निवड झाल्यानंतरचा जल्लोश
 
सोलापूर महानगरपालिका निवडणूक 2017 आरक्षण सोडत फोटोग्राफ
 
चीनच्‍या शिष्‍टमंडळाने सोलापूर महानगरपालिकेस दिलेली भेट
 
सोलापूर महानगरपालिका कामगार वसमाज कल्‍यास समिती मार्फत घेण्‍यात आलेला अपंग मेळावा
 
स्मार्ट सिटी स्पर्धेमधे ९ व्या क्रमांकावर निवड झाल्यानंतरचा जल्लोश
 
सोलापूर महानगरपालिका निवडणूक 2017 आरक्षण सोडत फोटोग्राफ
 
चीनच्‍या शिष्‍टमंडळाने सोलापूर महानगरपालिकेस दिलेली भेट
 
सोलापूर महानगरपालिका कामगार वसमाज कल्‍यास समिती मार्फत घेण्‍यात आलेला अपंग मेळावा
 
सोलापूर महानगरपालिका कामगार वसमाज कल्‍यास समिती मार्फत घेण्‍यात आलेला अपंग मेळावा
 
सोलापूर महानगरपालिका निवडणूक 2017 आरक्षण सोडत फोटोग्राफ
 
सोलापूर महानगरपालिका कामगार वसमाज कल्‍यास समिती मार्फत घेण्‍यात आलेला अपंग मेळावा
 
सोलापूर महानगरपालिका कामगार वसमाज कल्‍यास समिती मार्फत घेण्‍यात आलेला अपंग मेळावा
 
सोलापूर महानगरपालिका कामगार वसमाज कल्‍यास समिती मार्फत घेण्‍यात आलेला अपंग मेळावा
 
सोलापूर महानगरपालिका निवडणूक 2017 आरक्षण सोडत फोटोग्राफ
 
सोलापूर महानगरपालिका कामगार वसमाज कल्‍यास समिती मार्फत घेण्‍यात आलेला अपंग मेळावा
 
सोलापूर महानगरपालिका कामगार वसमाज कल्‍यास समिती मार्फत घेण्‍यात आलेला अपंग मेळावा
 
सोलापूर महानगरपालिकेच्‍या वतीने श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा जयंती दिन
 
सोलापूर महानगरपालिका निवडणूक 2017 आरक्षण सोडत फोटोग्राफ
 
सोलापूर महानगरपालिका कामगार वसमाज कल्‍यास समिती मार्फत घेण्‍यात आलेला अपंग मेळावा
 
सोलापूर महानगरपालिका कामगार वसमाज कल्‍यास समिती मार्फत घेण्‍यात आलेला अपंग मेळावा
 
सोलापूर महानगरपालिकेच्‍या वतीने श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा जयंती दिन
 
सोलापूर महानगरपालिका निवडणूक 2017 आरक्षण सोडत फोटोग्राफ
 
सोलापूर महानगरपालिकेच्‍या वतीने श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा जयंती दिन
 
सोलापूर महानगरपालिका कामगार वसमाज कल्‍यास समिती मार्फत घेण्‍यात आलेला अपंग मेळावा
 
सोलापूर महानगरपालिकेच्‍या वतीने श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा जयंती दिन
 
सोलापूर महानगरपालिका निवडणूक 2017 आरक्षण सोडत फोटोग्राफ
 
सोलापूर महानगरपालिकेच्‍या वतीने श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा जयंती दिन
 
सोलापूर महानगरपालिका कामगार वसमाज कल्‍यास समिती मार्फत घेण्‍यात आलेला अपंग मेळावा
 
सोलापूर महानगरपालिकेच्‍या वतीने श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा जयंती दिन
 
सोलापूर महानगरपालिका निवडणूक 2017 आरक्षण सोडत फोटोग्राफ
 
स्‍मार्ट सिटी इस्‍त्राइल डिलीगेशन फोटो
 
सोलापूर महानगरपालिकेच्‍या वतीने श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा जयंती दिन
 
सोलापूर महानगरपालिकेचे रिपन हॉल पासपोर्ट कार्यालयासाठी देणेत आले
 
सोलापूर महानगरपालिका निवडणूक 2017 आरक्षण सोडत फोटोग्राफ
 
स्‍मार्ट सिटी इस्‍त्राइल डिलीगेशन फोटो
 
सोलापूर महानगरपालिकेच्‍या वतीने श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा जयंती दिन
 
सोलापूर महानगरपालिकेचे रिपन हॉल पासपोर्ट कार्यालयासाठी देणेत आले
 
सोलापूर महानगरपालिका निवडणूक 2017 आरक्षण सोडत फोटोग्राफ
 
स्‍मार्ट सिटी इस्‍त्राइल डिलीगेशन फोटो
 
सोलापूर महानगरपालिकेचे रिपन हॉल पासपोर्ट कार्यालयासाठी देणेत आले
 
सोलापूर महानगरपालिकेच्‍या वतीने श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा जयंती दिन
 
सोलापूर महानगरपालिका निवडणूक 2017 आरक्षण सोडत फोटोग्राफ
 
स्‍मार्ट सिटी इस्‍त्राइल डिलीगेशन फोटो
 
सोलापूर महानगरपालिकेचे रिपन हॉल पासपोर्ट कार्यालयासाठी देणेत आले
 
श्री छत्रपती शिवाजी महाराज स्मृतीदिन
 
मनपा तर्फे डफरीन हॉस्पीटल येथे नेत्रशस्त्रक्रियाचे ऑपरेशन थियटरचा नुतनीकरण शुभारंभ
 
सोलापूर महानगरपालिका निवडणूक 2017 आरक्षण सोडत फोटोग्राफ
 
सोलापूर महानगरपालिका निवडणूक 2017 आरक्षण सोडत फोटोग्राफ
 
सोलापूर महानगरपालिकेचे रिपन हॉल पासपोर्ट कार्यालयासाठी देणेत आले
 
मनपा तर्फे डफरीन हॉस्पीटल येथे नेत्रशस्त्रक्रियाचे ऑपरेशन थियटरचा नुतनीकरण शुभारंभ
 
सोलापूर महानगरपालिका निवडणूक 2017 आरक्षण सोडत फोटोग्राफ
 
सोलापूर महानगरपालिका निवडणूक 2017 आरक्षण सोडत फोटोग्राफ
 
सोलापूर महानगरपालिकेचे रिपन हॉल पासपोर्ट कार्यालयासाठी देणेत आले
 
के्ंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियाना अंतर्गत सोलापूर पाणी पुरवठा योजनेचा ई शुभारंभ
 
सोलापूर महानगरपालिका निवडणूक 2017 आरक्षण सोडत फोटोग्राफ
 
सोलापूर महानगरपालिका सोलापूर,
 
सोलापूर महानगरपालिकेचे रिपन हॉल पासपोर्ट कार्यालयासाठी देणेत आले
 
के्ंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियाना अंतर्गत सोलापूर पाणी पुरवठा योजनेचा ई शुभारंभ
 
सोलापूर महानगरपालिका निवडणूक 2017 आरक्षण सोडत फोटोग्राफ
 
सोलापूर महानगरपालिका सोलापूर,
 
सोलापूर महानगरपालिकेचे रिपन हॉल पासपोर्ट कार्यालयासाठी देणेत आले
 
के्ंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियाना अंतर्गत सोलापूर पाणी पुरवठा योजनेचा ई शुभारंभ
 
सोलापूर महानगरपालिका निवडणूक 2017 आरक्षण सोडत फोटोग्राफ
 
सोलापूर महानगरपालिका सोलापूर,