Complaint Registration
Sr.NoDocument NameFile Link
1तक्रार नोंदणी Open Link
2तक्रारीची वर्तमान स्थिती Open Link
3एस.एम.एस. सिस्टीम द्वारा 9970001312 या नंबरवर तक्रार नोंदवू शकता. Open Link
4टोल फ्री नंबर 1800-233-1914 व 1800-233-1916 वर तक्रारी नोंदवू शकता. Open Link
5ऑनलाइन तक्रार नोंदणी विथ फोटो Open Link
6सोलापूर महानगरपालिका ऑनलाइन ग्रिव्हीअन्स सिस्टम Open Link